Amanbagh,
Alwar

Oberoi Rajvilas,
Jaipur

Khas Bagh,
Jaipur

Shahpura Bagh,
Bhilwara

Raas Chhatra Sagar,
Nimaj

Raas Jodhpur,
Jodhpur

Rohet House,
Jodhpur

Mihir Garh,
Khandi

Sujan Jawai Leopard Camp,
Jawai Bandh

The Oberoi Udaivilas,
Udaipur

Raas Devigarh,
Udaipur

Bujera Fort,
Udaipur